Adószám 18095575-1-41 | Bankszámlaszámunk: 10300002-10631840-49020019 (MBH Bank)

Aktuális

Meleg étel mellé jószó és vitamin is jár! – Helyi Téma

Hati öt napon oszt meleg ételt, kenyeret, almát, joghutot, a kerület rászorulóinak, kisgyermekes családoknak, létminimum alatt élőknek a krisnás Ételt az Életért Alapítvány. Idén ők kapták a szociális munka napján a kerületi Fischer Ágoston-díjat. (Helyi Téma – 2010. november 24.)  

Szociális díjat kapott az Ételt az Életért Alapítvány – www.obudaihirek.hu

Kiosz­tot­ták a Fischer Ágos­ton­ról elne­ve­zett óbudai szo­ci­á­lis díjat, melyet idén az Ételt az Életért Köz­hasznú Ala­pít­vány­nak ítélt oda a képviselő-testület. Az ala­pít­vány a III. kerü­let­ben élő sze­gé­nyek és rászo­ru­lók élet­hely­ze­té­nek javí­tása érde­ké­ben kifej­tett áldo­za­tos mun­ká­já­nak elis­me­ré­se­ként vehette át az 1900-as évek ele­jén a fővá­ros min­den kerü­le­té­ben Szent Ala­jos Segítő Egye­sü­le­tet ala­pító óbudai lel­készről elne­ve­zett díjat. […]

Ingyen osztanak reggelit a rászoruló gyermekeknek

A III. kerületi helyhatóság a rászorulók helyzetének enyhítése céljából már évek óta együttműködik a Magyarországi Krisna Tudatú hívők Közössége Egyház által alapított Ételt az Életért közhasznú alapítvánnyal. Eddig már az ételosztási programok révén több ezer rászoruló jutott ingyenesen meleg ételhez. (Óbudai újság)  

Nem ért véget a nyomorúság – www.mno.hu

A fővárosi Blaha Lujza tértől hosszan kígyózott a sor a Krisna-tudatúak karácsonyi ételosztásán. A várakozók között a munkanélküliek mellett egyre több a nagycsaládos, a nyugdíjas. A hazai történelmi egyházak vezetői közül Bölcskei Gusztáv református püspök tért ki arra, hogy húsz éve még azt hittük, véget ér a nyomorúság. XVI. Benedek, aki karácsonyi szentbeszédében felhívta a […]

Ételt az életért – NÉPSZAVA

Az éhezést a nagycsaládosok, a munkanélküliek és a nyugdíjasok közül egyre többen csak a karitatív élemlmiszerosztások segítségével tudják elkerülni. A magyarországi Krisna Tudatú hívők Közösségnek karácsonyi ételosztásán idén még többen voltak, mint tavaly. (Péterfy Balázs, Magyar Nemzet; 2009 december)