Adószámunk: 18095575-1-41 | Bankszámlaszámunk: 10300002-10631840-49020019 (MBH Bank)

Panaszkezelés

Ellátott vendégeink panaszaikkal az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány vezetőjéhez fordulhatnak írásban, az alábbi elérhetőségeken:

Az Alapítvány vezetője köteles a panaszt kivizsgálni és tizenöt napon belül a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről.

Amennyiben az Alapítvány vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá beérkező panaszról, valamint a panasz kivizsgálásának eredményéről haladéktalanul értesíti írásban a szerződött önkormányzatot.