Adószámunk: 18095575-1-41 | Bankszámlaszámunk: 10300002-10631840-49020019 (MBH Bank)
Szerző: Admin
Megosztás

Az Ételt az Életért Alapítvány a közoktatási törvény nemrégiben bekövetkezett változásaira való tekintettel új programot indít középiskolás diákok számára. E program keretében az Alapítvány lehetőséget kíván biztosítani azoknak a fiataloknak, akik számára a törvény az érettségi vizsga megkezdésének feltételeként meghatározott óraszámú (min. 50 óra) közösségi szolgálat elvégzését írja elő.

Iskolai közösségi szolgálat - programtájékoztatóProgramunk kidolgozásakor figyelembe vettük a hatályos jogszabályi előírásokat, és igyekeztünk tájékozódni azokról a tapasztalatokról, amelyek e témában – az iskolai önkéntesség, közösségi szolgálat – rendelkezésre álltak.
Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 1999 óta nyújt szolgáltatásokat rászoruló emberek csoportjainak. Az évek során tevékenységünk egyre összetettebb, sokrétűbb lett, és egyre többféle csoport (hajléktalan emberek, nagycsaládosok, gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, stb.) számára nyújtunk karitatív segítséget. Szerteágazó tevékenységeink lehetővé teszik, hogy a hozzánk érkező diákok többféle tevékenységbe bekapcsolódhassanak, és minél szélesebb körű tapasztalatokat szerezhessenek. Tevékenységeinket a kezdetektől számos önkéntes bevonásával végeztük, így sok éves tapasztalattal rendelkezünk önkéntesek fogadásában, illetve fiatalokkal való közös munka terén, és szívesen kamatoztatjuk tudásunkat a közoktatásban résztvevő fiatalok javára. Programunkkal a praktikus ismereteken túl egyfajta szemléletmódot is igyekszünk átadni, amely hosszabb távon hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalokból a társadalmi problémákkal szemben érzékeny, aktív, közösségükért elkötelezett, és cselekvésre képes állampolgárok váljanak.

A közösségi szolgálat teljesítésének menete:
A közösségi szolgálat teljesítése két módon történhet Alapítványunkánál:
1. Egyéni/kiscsoportos (max. 3 fő) formában
2. Csoportos projekt keretében
A fiatalok tevékenységét mindkét esetben a „terepvezető”, az Alapítvány szociális munkása koordinálja, illetve ő az, aki megbeszéli a látottakat, tapasztaltakat, illetve kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel, az egyes pedagógusokkal.
Az időkeretek mindkét esetben rugalmasan alakíthatók a szükségleteknek megfelelően.

 

1. Egyéni vagy kisebb létszámú (max. 3 fő) diákcsoport közösségi szolgálata:
– Az ilyen módon érkező diákok az Alapítvány mindennapi munkájának különböző területeivel ismerkednek meg, és abban vállalnak feladatokat (meghatározott óraszámú adminisztrációs munka, konyhai előkészítés, árubeszerzés, ételosztás, csomagok összeállítása, stb.).
– Az első alkalom az Alapítvány munkájával, működésével való megismerkedéssel telik. Ennek során a résztvevők – a terepvezető és a diákok – kölcsönösen megismerik egymást, és megtervezik a gyakorlat további lebonyolításának a menetét (ki mikor mit fog csinálni, hova megy, stb.), majd megismerkednek az Alapítvány azon munkatársaival, akikkel a gyakorlat során együtt fognak dolgozni.
– Egy-egy diák – megfelelő alkalmasság esetén – saját, állandó felelősséget is kaphat (pl. a beérkező élelmiszer-csomag igénylések rögzítése, a csomagok összeállítása, megcímzése, stb.)
– Minden szolgálattal eltöltött alkalom végén a fiatalnak lehetősége van arra, hogy a látottakat megbeszélje a tereptanárral, felteheti kérdéseit, elmondhatja tapasztalatait, észrevételeit.
– A gyakorlat lezárása: a tapasztalatok közös értékelése, a tereptanár elkészíti az értékelést az iskola felé, azt megbeszéli a fiatallal és a pedagógusával is.

 

2. Csoportos projekt végrehajtása:
A csoportosan érkező diákok esetében a közösségi szolgálat keretében egy-egy konkrét projekt vagy egy, az Alapítvány által megrendezésre kerülő kiemelt ételosztási program egyik elemének megszervezése, közös lebonyolítása történik.
Az Ételt az Életért Alapítvány középiskolás közösségi szolgálati mintaprojektje:
A csoportos projektek két formában valósulhat meg:

A. A diákok egy-egy nagyobb ünnephez vagy kiemelkedő eseményhez kapcsolódóan önállóan dolgoznak ki és valósítanak meg egy ételosztással egybekötött kulturális/szabadidős programot az Alapítvány kliensei részére (pl. gyermeknapi kirándulással egybekötött bográcsozás szervezése, iskolaszünet idejére program szervezése gyermekotthonos gyermekeknek, nagycsaládoknak).

B. A diákokat az Alapítvány egyik kiemelt ételosztási akciójának (pl.: karácsonyi ételosztás a Blaha Lujza téren) szervezésébe, lebonyolításába vonjuk be. Ez esetben a keretek már adottak, a fiataloknak – természetesen a terepvezető segítségével – egy meglévő projektstruktúrába kell beilleszkedniük, megtalálni a helyüket, szerepüket.
A diákok mindkét típusú projekt során megtanulhatják, hogyan kell megszervezni és lebonyolítani egy jótékonysági akciót. A projekt minden egyes lépését velük együtt tervezzük, kivitelezzük. Ezt a tudást a későbbiekben saját szűkebb közösségükön belül is alkalmazhatják majd.

 

A csoportos programok felépítése:
1. nap – Egész napos csoportos tréning (összesen 7 óra)
0 9. 30 – 13.00 Ismerkedés az Alapítvánnyal és egymással (3 óra + kétszer 15 perc szünet):
– Az Alapítvány munkájával, működésével való megismerkedés a terepvezető segítségével. (Hogyan működik egy segítő szervezet? Kiknek nyújt segítséget? Miért fontos, hogy segítsünk? Mi ezt hogyan csináljuk? Miben speciális az Ételt az Életért Alapítvány?)
– Az ismerkedés és tervezés egy egyalkalmas interaktív beszélgetés formájában történik, körbevezetéssel, játékokkal, amelynek során a résztvevők kölcsönösen megismerik egymást. A terepvezető ennek során felméri a diákok, érdeklődését, motivációit, majd a fiatalokkal és a kísérő pedagógussal közösen kialakítanak egy tervet a gyakorlat menetére (természetesen ezt megelőzően az alapvető keretek vonatkozásában már egyeztetés történt a küldő oktatási intézménnyel)
13.00 – 14.00 Ebédszünet – a diákokat megvendégeljük az aznapi ételosztásra főzött menüvel
14.00 – 17.00 Az akció részleteinek kidolgozása – közös csoportos munka diákokkal és a pedagógussal (3 óra):
a. Ki a célcsoport?
A célcsoport azon intézmények kliensei közül kerülhet ki, amelyekkel az Alapítvány kapcsolatban van, azaz:
– III. ker. CSSK nagycsaládos kliensei
– VII. ker. CSSK nagycsaládos kliensei
– Bokréta Gyermekotthon lakói
– BMSZKI Családos Átmeneti Szállóján élők
– Speciális Oktató és Fejlesztő Intézet (fogyatékkal élő gyermekek és családjaik)
– BMSZKI Fehér Köz Nappali melegedő (hajléktalan emberek)
b. Pontosan mikor, hol és milyen program kerül megszervezésre?
c. Milyen erőforrások szükségesek a program lebonyolítására, honnan lehet előteremteni ezeket?
d. Mik a szükséges lépések, feladatok a szervezés során?
e. Ki mit csinál?

Ezt követően kerül sor a konkrét szervezési feladatok végrehajtására – a tréningen közösen megtervezett ütemezés és feladatelosztás szerint. (Ilyen feladat lehet pl. – a projekt tartalmától függően – szociális intézménnyel való kapcsolatfelvétel, adománygyűjtő akció szervezése, lebonyolítása, a program népszerűsítése, az ételosztás előkészítése, lebonyolítása, stb.)

Utolsó alkalom: A megvalósult program értékelése, élmények, tapasztalatok összegzése a terepvezető és a pedagógus vezetésével (2 óra)

A programok részleteivel kapcsolatban az alapítvány központi telefonszámán vagy az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
Várallyay Éva – 06-30-684-6861 – [email protected]

Kapcsolódó bejegyzések