Rólunk

Alapítványi bemutatkozás

Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 1999 óta működik, hátrányos helyzetű, rászoruló személyek, családok ingyenes ételosztás útján történő megsegítésével foglalkozik, tevékenységét országos jelleggel végzi.

Célunk, hogy a szegénységben élő, mindennapi étkezésükről önerőből gondoskodni nem tudó rászorulók, valamint természeti katasztrófák áldozatai számára megfelelő minőségű és mennyiségű élelmet biztosítsunk, és ezzel hozzájáruljunk hátrányaik csökkentéséhez, illetve azok további növekedésének elkerüléséhez.


Mottónk: „Testi-lelki egészség”,

hisz mindennapos tevékenységünk során célunk túlmutat a gyomor megtöltésén. Azon túl, hogy a meleg étel kézzelfogható segítséget jelent egyes embereknek, társadalmunk általános életminőségén, táplálkozási szokásain, az egymás iránti tolerancia bemutatása által kívánunk javítani.


A fővárosban a nyilvános étkeztetési programunk jelenleg a Népligetben érhető el minden hétköznap dél és egy óra között. Az ebéd mellé vacsorára eltehető ételt is kapnak, pékárut, gyümölcsöt, zöldséget. A készételek mellett tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat is osztunk, ebből évente több mint 8000 darab, egyenként 3500-4000 Ft értékű csomag talál gazdára Budapest területén.
Családsegítő programunk keretében az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központtal együttműködésben napi 600 óbudai álláskereső, nyugdíjas és rászoruló család részére biztosítunk gazdag ebédet a hét 5 napján. Munkánk elismeréséül az Önkormányzat Képviselő Testülete a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat adományozta szervezetünknek, és 2011. óta együttműködési megállapodás keretében támogatja. Ezt a programot 2012 novembere óta már Erzsébetvárosban is működtetjük, ahol a helyi önkormányzat támogatásával és együttműködésével a kerületi rászoruló lakosokról gondoskodunk. 2017-től a már jól működő együttműködési modell alapján Zuglóban is elindítottuk családsegítő programunkat.

Amellett, hogy mindennapos étkeztetéseink során is számtalan gyermek jut ételhez általunk, gyermekétkeztetési programunk keretében a Fővárosi Önkormányzat Bokréta Lakásotthonában élő fiatalok számára napi 40 adag komplex menüt biztosítunk a hét 5 napján, valamint a Felleghajtó Nyitogatók Alapítvány halmozottan sérült gyermekeinek számára a hét 5 napján meleg ebédet biztosítunk. Ételkiszállítást is végzünk olyan szociális intézmények megsegítésére, amelyek nem nyújtanak étkeztetést, ugyanakkor klienseik igénylik ezt a fajta segítséget. Ennek keretében heti 6 napon át 19 intézménybe visznek ki ételt munkatársaink, így több száz fedél nélkül élő embertársunk részesül rendszeres támogatásunkban.

Ünnepi ételosztásaink (pl. Húsvét, gyermeknap, karácsony, stb.) során országosan több ezer adag ételt, hideg élelmiszer csomagot osztunk ki a rászorultak között. Karácsonykor mintegy 6000 embert érintenek programjaink, ilyenkor más szociális szervezetekkel együttműködésben folytatjuk akciónkat. Budapesten ilyenkor 3 napon át napi 1600 adag ételt és 1500 csomagot ajándékozunk szegény emberek tömegeinek.

Szervezetünk rendkívüli segélyakciók keretében aktívan részt vesz a természeti katasztrófák áldozatainak megsegítésében, illetve a mentési munkálatokban résztvevő szakemberek élelmezésében.

A Haitit ért földrengés, az iszapkatasztrófa, a magyarországi árvizek, valamint a menekült válság idején is munkatársaink sok ezer adag meleg étellel segítettek és segítenek.

Vidéki telephelyeink fejlesztése révén Debrecenben, Egerben és Somogyvámos környékén is rendszeres ételosztásokat szervezünk a helyi szociális ellátókkal, önkormányzati szervekkel együttműködve.
Alapítványunk a közoktatási törvényben lefektetett 50 órás iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órás programot működtet középiskolás diákok számára. E program keretében az Alapítvány lehetőséget biztosít azoknak a fiataloknak, akik számára a törvény az érettségi vizsga megkezdésének feltételeként meghatározott óraszámú (min. 50 óra) közösségi szolgálat elvégzését írja elő.

Célcsoportunkat a háztartással nem rendelkezők, a létminimum alatt élők, a kisnyugdíjasok, és a nagycsaládosok alkotják. A fenti társadalmi rétegződéseken túl roma családok, kallódó fiatalok (kábítószerfüggők, állami gondozásban élők), fogyatékkal élők, csökkent munkaképességűek, munkanélküliek, bedőlt lakáshitelesek, és egyéb rászorulók is megjelennek, így karitatív munkánk az esélyegyenlőség elősegítése és megteremtése jegyében zajlik.

Munkatársaink

Szanyi-Karl Attila

Bhakta Vatsala Dasa

1996-ban ismertem meg a Krisna-tudatot. Ez a találkozás nemcsak szimplán vallásos útra lépést jelentett, hanem egy 5000 éves múlttal rendelkező lelki kultúra megismerését is, melynek fontos tanításai közül az étel szerepe kiemelkedő. A Krisna-tudatú hívők minden ételt felajánlanak Istennek az elfogyasztás előtt, ily módon az megtisztított, megszentelt táplálékká válik. A közösségben eltöltött éveimet végigkísérte az étel elkészítésében és kiosztásában való részvétel. Ezért nagy örömmel vállaltam el a megtisztelő feladatot, hogy az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány vezetője és munkatársa legyek, hiszen így nap mint nap lelkileg tisztább élethez segíthetem hozzá a rászorulókat. Hívő emberként jó érzéssel tölt el az a tudat, hogy mindennapi munkám során emberek százainak szerezhetek örömet úgy, hogy közben Isten áldását is megkapják. Ez az étel ily módon sokkal többet jelent pusztán a testi szükségletek kielégítésénél. Célom, hogy a jövőben a nélkülözők még nagyobb számban juthassanak hozzá az Alapítványunk által készített friss és ízletes „lelki ételekhez”, melyek a test táplálása mellett, a lélek elégedettségére is szolgálnak.

Nyolcas Olivér

Omkarnatha Dasa

Nyolcas Olivér, aki egy személyben az étterem és az Alapítvány egri irodájának elnöke is, valamint az étterem dolgozói Krisna-tudatúak, ezért különösen fontosnak tartják az elesettek segítését. A vallás a rítusokon kívül mindennapi tevékenységükben is megjelenik: lehetőségeiket felhasználva segítenek a rossz sorsú embereken és igyekeznek környezettudatos életet élni. Vallják, hogy a hit a praktikus tettekben és a szolgálatban tud a legtökéletesebben megnyilvánulni.

Olivér több év kihagyás után, 2017-ben tért vissza az étterembe, amikor annak irányítását is elvállalta. Világlátott ember, aki családjával az Egyesült Államokban és Indiában is élt. Az utóbbiban megtapasztalta, hogy milyen az, amikor az adományozás a kultúra szerves részét képezi. Ott ugyanis a papoknak, a szent embereknek nincsen saját jövedelmük, teljesen a kapott adományokból élnek, a társadalom pedig kötelességének tartja, hogy segítse őket. Emellett a megvendégelésnek is él egy szép hagyománya Indiában. A jómódú társadalmi rétegek gyakran asztalhoz hívják a szegényeket, az otthonuk mindig nyitva áll a nélkülözők előtt. A templomokban a szertartásokon túl ma is gyakran osztanak ételt a hiányt szenvedőknek.

Undesser Patrik

Rasika-mangala Dasa

2001 nyarán csatlakozott Krisna-tudatú hívők mozgalmához, és azt követően 2003-ig, önkéntes szerzetesként élt Krisna-völgyben. Később Budapesten is szolgálatokat végzett a misszióban. 2011-ben kapott lelki avatást Srila Indradyumna Swamitól, a közösség egy kiemelkedő lelki tanítómesterétől, aki gyakran látogatja hazánkat. Ezt követően a Govinda Csillaghegy szakácsaként tevékenykedett, majd 2018-ban az Ételt az Életért Alapítvány szakácsa lett. Az alapítvány központjában végzett évek után 2020 májusában kérték fel a Somogyi Ételt az Életért Iroda vezetésére. “A hivatásomat úgy élem meg, mint Sríla Prabhupáda leghőbb vágyát a könyvosztás mellet. Lelki tanítónk mindig az ételosztás fontosságát hangsúlyozta, a lelki, szellemi témájú könyvek terjesztése mellett. Rendkívül boldoggá tesz, hogy heti öt napban a rászoruló embereknek tudunk segíteni, és így egy kis Krisna-tudatos fényt tudunk vinni az életükbe!”