Adószámunk: 18095575-1-41 | Bankszámlaszámunk: 10300002-10631840-49020019 (MBH Bank)

Együttműködés a civilekkel, Óbuda Kártya és díjeső – www.obuda.hu

A képviselő-testület áprilisi ülésén több mint hetven napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Számos civil szervezettel újították meg vagy kötöttek új együttműködési megállapodást, a kerületben élők könnyebb megélhetésének érdekében. Több pályázati lehetőség is terítékre került és döntöttek a kerület napján kitüntetettek személyéről is. Az önkormányzat idén is meghirdeti a „Fogadj örökbe egy zöldterületet” pályázatot az általános […]

Civil Rádió 2011. 01. 14.

Az év eleji műsorban a nagyszabású, évtizedek óta a városképhez tartozó Karácsonyi ételosztás tapasztalatairól esik szó. Hallhatunk arról, hogyan is indult útjára annak idején a Blaha Lujza téri utcai ételosztás, az Önkéntesség Európai Éve kapcsán hány és milyen önkéntes segíti munkánkat, milyen társadalmi átalakulás zajlik és ez hogyan mutatkozik meg a munkánk során. Szó esik […]

T-Rádió – 2010

A T-Rádió Egyház és ember című magazinjában a testileg, lelkileg egészséges életről, emberről beszélgettünk. A több riportalany – egy tanárnő, az alapítvány egri telephelyének vezetője, egy belgyógyász, valamint Hémangi, a Vegavarázs bloggere beszél gasztronómiai kérdésekről pl. a hagyma-evésről, illetve a vegetarianizmusról általában. Szóba kerülnek a sajnálatos katasztrófák, ahol szintén meleg étellel segítjük a károsultakat, valamint […]

A meleg étel mellé jó szó és vitamin is jár

Heti öt napon oszt meleg ételt, kenyeret, almát, joghurtot a kerület rászorulóinak, kisgyermekes családoknak, létminimum alatt élőknek, munkát keresőknek a krisnás Ételt az Életért Alapítvány. Idén ők kapták a szociális munka napján a kerületi Fischer Ágoston-díjat. – Meglepett, hogy mi kaptuk a megtisztelő díjat, hisz nagyon sok a kerületi civil szervezet, köztük szociális ellátásban is […]

Szünetelni fog a Blaha Lujza téri ételosztás – www.index.hu

2010. november 24., szerda 07:18 A tér felújítása miatt nem folytathatja a megszokott helyszínen az ételosztást az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány, írja a Magyar Nemzet. A Teleki térre akarnák átköltöztetni őket, de a szervezet tart attól, hogy a rossz hírű környékre nem követnék őket a rászorulók. Nem kaphatják meg a rászorulók megszokott ételüket a […]

Meleg étel mellé jószó és vitamin is jár! – Helyi Téma

Hati öt napon oszt meleg ételt, kenyeret, almát, joghutot, a kerület rászorulóinak, kisgyermekes családoknak, létminimum alatt élőknek a krisnás Ételt az Életért Alapítvány. Idén ők kapták a szociális munka napján a kerületi Fischer Ágoston-díjat. (Helyi Téma – 2010. november 24.)  

Szociális díjat kapott az Ételt az Életért Alapítvány – www.obudaihirek.hu

Kiosz­tot­ták a Fischer Ágos­ton­ról elne­ve­zett óbudai szo­ci­á­lis díjat, melyet idén az Ételt az Életért Köz­hasznú Ala­pít­vány­nak ítélt oda a képviselő-testület. Az ala­pít­vány a III. kerü­let­ben élő sze­gé­nyek és rászo­ru­lók élet­hely­ze­té­nek javí­tása érde­ké­ben kifej­tett áldo­za­tos mun­ká­já­nak elis­me­ré­se­ként vehette át az 1900-as évek ele­jén a fővá­ros min­den kerü­le­té­ben Szent Ala­jos Segítő Egye­sü­le­tet ala­pító óbudai lel­készről elne­ve­zett díjat. […]

Ingyen osztanak reggelit a rászoruló gyermekeknek

A III. kerületi helyhatóság a rászorulók helyzetének enyhítése céljából már évek óta együttműködik a Magyarországi Krisna Tudatú hívők Közössége Egyház által alapított Ételt az Életért közhasznú alapítvánnyal. Eddig már az ételosztási programok révén több ezer rászoruló jutott ingyenesen meleg ételhez. (Óbudai újság)  

Nem ért véget a nyomorúság – www.mno.hu

A fővárosi Blaha Lujza tértől hosszan kígyózott a sor a Krisna-tudatúak karácsonyi ételosztásán. A várakozók között a munkanélküliek mellett egyre több a nagycsaládos, a nyugdíjas. A hazai történelmi egyházak vezetői közül Bölcskei Gusztáv református püspök tért ki arra, hogy húsz éve még azt hittük, véget ér a nyomorúság. XVI. Benedek, aki karácsonyi szentbeszédében felhívta a […]

Ételt az életért – NÉPSZAVA

Az éhezést a nagycsaládosok, a munkanélküliek és a nyugdíjasok közül egyre többen csak a karitatív élemlmiszerosztások segítségével tudják elkerülni. A magyarországi Krisna Tudatú hívők Közösségnek karácsonyi ételosztásán idén még többen voltak, mint tavaly. (Péterfy Balázs, Magyar Nemzet; 2009 december)